==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày 15/1 vừa qua chương trình Tủ sách giấc mơ đã mang theo 1500 cuốn sách thiếu nhi thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, truyện tranh... cho các em học sinh dân tộc tại 2 Trường Tiểu học và THCS Tả Van. Bên cạnh việc xây dựng các tủ sách, hoạt động của nhóm dự án trong chuyến đi này tập trung vào tập huấn sử dụng và quản lý tủ sách hiệu quả cho học sinh tại Tả Van.

Tủ Sách Giấc Mơ 2016 Đến Với Trẻ Em Xã Tả Van 

Ngày 15/1 vừa qua chương trình Tủ sách giấc mơ đã mang theo 1500 cuốn sách thiếu nhi thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, truyện tranh... cho các em học sinh dân tộc tại 2 Trường Tiểu học và THCS Tả Van. Bên cạnh việc xây dựng các tủ sách, hoạt động của nhóm dự án trong chuyến đi này tập trung vào tập huấn sử dụng và quản lý tủ sách hiệu quả cho học sinh tại Tả Van.

Đây là hoạt động thực địa đầu tiên thuộc Giai đoạn 1 Dự án Tủ sách Giấc mơ được tổ chức tại xã Tả Van, huyện Sapa. Tổng số tủ sách được xây dựng tại Tả Van trong chuyến đi này là 20 tủ, mỗi tủ sách gồm hơn 70 cuốn sách được phân loại phù hợp với từng lớp theo độ tuổi và trình độ đọc hiểu của học sinh. 

Tủ Sách Giấc Mơ 2016 Đến Với Trẻ Em Xã Tả Van - Ảnh 1

Tủ sách Giấc mơ là một dự án được khởi động từ cuối năm 2011 của tổ chức tình nguyện Giấc mơ Việt Nam. Tính đến nay, dự án đã mang hàng nghìn đầu sách và tủ sách tới nhiều điểm trường khó khăn ở khắp các tỉnh trên cả nước. Dự án đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc nâng cao năng lực và thói quen đọc sách cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc miền núi.

Trưởng nhóm Giấc mơ Việt Nam - anh Nguyễn Hoàng Việt cho biết: Với mỗi Tủ sách Giấc mơ đặt ngay tại lớp học, nhóm dự án hi vọng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các em học sinh tiếp cận thường xuyên với sách, hứng thú với việc đọc và bỏ qua rào cản tâm lý ngại lên thư viện đọc và mượn sách. Chúng tôi hi vọng những cuốn sách trong Tủ sách Giấc mơ không chỉ cung cấp kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và hướng dẫn các kỹ năng sống cần thiết cho các em, sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em tìm hiểu và kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Tủ Sách Giấc Mơ 2016 Đến Với Trẻ Em Xã Tả Van - Ảnh 2

Dự án Tủ sách Giấc mơ sẽ được triển khai tại xã miền núi Tả Van cho đến nay. Những chuyến đi tiếp theo (dự kiến 3 tháng một lần) dự án sẽ bổ sung sách cho các tủ sách và tiến hành các hoạt động theo dõi đánh giá để đảm bảo tủ sách tại các lớp học hoạt động hiệu quả. Chương trình kêu gọi quyên góp sách cho Tả Van tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Tủ Sách Giấc Mơ 2016 Đến Với Trẻ Em Xã Tả Van

Tủ Sách Giấc Mơ 2016 Đến Với Trẻ Em Xã Tả Van
67 7 74 141 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==