==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Kết hợp hành trình Sapa và khám phá Hà Khẩu Trung Quốc được xem như một trong những xu hướng trải nghiệm mới của giới trẻ hiện nay. Bắt nhịp với xu hướng đó, đoàn khách thăm quan Sapa của Vietsense Travel đã có một hành trình với những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời với những khung hình tuyệt đẹp. Cùng ngắm nhìn những bức hình đẹp nhất, ấn tượng nhất của đoàn khách Sapa - Hà Khẩu tháng 11/2019 của chúng ta nhé:

Kết hợp trải nghiệm Sapa và khám phá Hà Khẩu Trung Quốc được xem như một trong những xu hướng chương trình mới của giới trẻ hiện nay. Bắt nhịp với xu hướng đó, đoàn khách thăm quan Sapa của Vietsense Travel đã có một hành trình với những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời với những khung hình tuyệt đẹp. Cùng ngắm nhìn những bức hình đẹp nhất, ấn tượng nhất của đoàn khách Sapa - Hà Khẩu tháng 11/2019 của chúng ta nhé:

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 1

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 2

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 3

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 4

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 5

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 6

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 7

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 8

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 9

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 10

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 11

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 12

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 13

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 14

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 15

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 16

Chương trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019 - Ảnh 17

Hành trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019

Hành trình Sapa - Hà Khẩu Của Đoàn Khách VietSense Tháng 11/2019
40 4 44 84 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==