==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Lễ hội Nào Cống được tổ chức hàng năm vào ngày Thìn tháng 6 âm lịch, đây là lễ hội chung của người Dao, người Mông và người Dáy ở Mường Hoa. Địa điểm tổ chức lễ hội là một ngôi miếu thờ ba gian tại đầu cầu treo sang bản Tả Van Giáy. Đúng ngày tổ chức lễ hội, mỗi gia đình sẽ cử một đại diện không phân biệt già trẻ nam nữ tham gia.

 

Du lịch Sapa khám phá lễ hội Nào Cống, được tổ chức hàng năm vào ngày Thìn tháng 6 âm lịch, đây là lễ hội chung của người Dao, người Mông và người Dáy ở Mường Hoa. Địa điểm tổ chức lễ hội là một ngôi miếu thờ ba gian tại đầu cầu treo sang bản Tả Van Giáy. Đúng ngày tổ chức lễ hội, mỗi gia đình sẽ cử một đại diện không phân biệt già trẻ nam nữ tham gia.

 

Lễ Hội Nào Cống Ở Bản Tả Van Sapa - Ảnh 1

 

Ngôi miếu thờ được người Mông gọi là “Chế đáng”. Miếu thờ có 3 gian, gian giữa thờ hai viên quan họ Đào, họ Nguyễn đã có công an dân và xây dựng Mường Hoa. Một gian bên trái thờ thần núi, thần Suối Hoa. Một gian bên phải thờ các bà nàng vợ hai ông quan họ Đào, họ Nguyễn. 

 

Lễ hội Nào Cống có 3 phần: Phần nghi lễ cúng thần, phần công bố quy ước chung cả vùng và phần ăn uống. Lễ vật dâng cúng là trâu đen, lợn đen và gà vịt do các làng đóng góp mua. Làng Tả Van Giáy còn có trách nhiệm chuẩn bị vàng hương, bát đĩa dâng cúng. Chủ lễ là thầy mo của người Giáy ở Tả Van. Thầy mo ăn mặc áo dài, quần thụng trịnh trọng đọc lời cúng các thần linh. Nội dung bài cúng là mời các thần về dự lễ, cầu mong các thần phù hộ người yên vật thịnh, được mùa.

 

Lễ Hội Nào Cống Ở Bản Tả Van Sapa - Ảnh 2

 

Sau phần lễ cúng, chức dịch Mường Hoa lên đọc quy ước chung của cả Mường... Nội dung bản quy ước đề cập đến 4 vấn đề: vấn đề trị an của các làng, vấn đề bảo vệ rừng, vấn đề chăn dắt gia súc, vấn đề ứng xử xã hội. Kết thúc phần đọc các quy ước, người chức dịch còn nhấn mạnh “Hôm nay, tôi nói cho mọi người biết như thế, từ đây mọi người trở về nhà phải tuân theo những lý lối này và kể cho cả nhà được biết để tuân theo”.

 

Kết thúc phần phổ biến các quy ước, mọi người dự lễ đều vui vẻ ngồi vào mâm ăn uống. Dân làng nào tự nấu lấy thức ăn cho làng ấy và cùng ăn với nhau ở ngoài miếu. Trong miếu, chỉ có các chức dịch (lý trưởng, phó lý, thầy mo) được ngồi ăn. Trong làng, gia đình nào không có người đến dự, người khác sẽ dành phần thức ăn mang về.

Lễ Hội Nào Cống Ở Bản Tả Van Sapa

Lễ Hội Nào Cống Ở Bản Tả Van Sapa
14 1 15 29 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==